Мисия, цел и визия за бъдещето?

За Нас

Решенията, които предлагаме са насочени към повишаване ефективността и приложението на зелената енергия, възобновяемите източници и ресурси, намаляване и елиминиране на вредните емисии чрез интегриране на водородни технологии към съществуваща инфраструктура.  Проектиране и внедряване на цялостни иновативни водородни решения за екологични проблеми. Водородът е ключът към един нов модел на устойчив икономически растеж, въглеродно неутрална икономика с по-добра грижа за околната среда и по-чист въздух, повече енергийна независимост и енергийна ефективност.

i-HYDROGEN #IntelligentHydrogenSolutions

Трансформация

_

Философията, която лежи зад идеята е, че водородът може да се генерира от вода посредством възобновяеми източници, намалява зависимостта от горива и полезни изкопаеми.

Автономност в управлението на процесите

_

Напълно автоматизирана и автономна технология, независимо от мащаба на производството. Мониторинг в реално време на водорода и производственият процес.

Зелен преход

_

Употребата на възобновяеми източници на енергия повишава декарбонизацията на енергийния сектор за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г.

Технологична модернизация

_

Чистата водородна икономика ще има съществена роля в енергийния преход за постигане на неутралност по отношение на климата, като дава възможности за иновации и технологично развитие.

Технологична процедура на изпълнение и реализация

i-HYDROGEN МОДЕЛ

ЕЛЕКТРОЛИЗА

Локация

Посетете ни!

България, София, бул. “Гоце Делчев” № 42